Epiroc omorganiserar sig

Foto: Epiroc

Epiroc ska stärka sitt fokus på teknologi och digitala affärer och tillkännager därför en organisationsförändring av divisionen Technology & Digital.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

En justerad Digital-division, med kommersiellt ansvar för Epirocs digitala produkter och tjänster, inklusive förvärvade verksamheter, skapas. En rekryteringsprocess kommer att inledas för en Chef för Digital-divisionen.  

–Automation och digitalisering är teknikskiften som sker snabbt. Med denna organisationsförändring stärker vi vårt fokus inom dessa viktiga områden. Vi kommer att ha en dedikerad kommersiell division för vår digitala affärsverksamhet och en teknologiorganisation som kan leverera långsiktiga konkurrenskraftiga lösningar för hela koncernen, säger Helena Hedblom, Epirocs vd och koncernchef.   

Teknologichefen och Chefen för Digital-divisionen kommer båda att ingå i koncernledningen.

Efter förändringen den 1 juli kommer Epiroc att ha följande segment och divisioner: Equipment & Service-segmentet med divisionerna Underground, Surface, Parts & Services, och Digital, samt Tools & Attachments-segmentet med divisionen Tools & Attachments.