Keliber hittar ny litiumfyndighet

Bild: Keliber

Det finska prospekteringsföretaget Keliber meddelar att de har upptäckt en ny litiumfyndighet, Tuoreetsaaret, som ligger mellan Rapasaari och Syväjärvi i Finland.

Den första uppskattningen av mineraltillgångarna för Tuoreetsaaret-fyndigheten slutfördes i juni 2022. Mineraltillgångarna i Tuoreetsaaret är 1,41 miljoner ton med en genomsnittlig halt på 0,70 procent Li₂O, vilket ökar Kelibers totala mineraltillgångar med 9 procent till 17,03 miljoner ton.

Keliber inledde prospekteringar i Tuoreetsaaret-området i mars 2020. Fyndigheten ligger intill en framtida anrikningsanläggning som bolaget vill bygga.

Keliber hade borrat totalt 9 388 meter i Tuoreetsaaret-området när mineraltillgångsberäkningen påbörjades.

–Upptäckten av en ny litiumfyndighet vid Tuoreetsaaret är en god indikation på malmpotentialen i våra prospekteringsområden. Vi kommer att fortsätta prospekteringsaktiviteterna i området och uppgradera mineraltillgångskategorierna genom fyllnadsborrning, säger chefsgeolog Pentti Grönholm.