Rysslandssorti kostar Sandvik 1 miljard kronor

Foto: Sandvik

Sandvik beslutade i februari att pausa sina aktiviteter i Ryssland och har nu beslutat att avveckla sin verksamhet i landet. Bolaget åker genom det på en miljardsmäll och skriver i ett pressmeddelande att åtgärden innebär en engångskostnad på 1 miljard kronor som kommer att belasta rörelseresultatet under det andra kvartalet.

Cirka 0,7 miljarder kronor är en nedskrivning av tillgångar och 0,3 miljarder är en reservering främst relaterad till personalkostnader.

”Avvecklingsprocessen pågår och fortskrider på ett kontrollerat sätt, och Sandvik strävar efter att agera ansvarsfullt mot de anställda, samtidigt som tillämpliga föreskrifter och sanktioner följs. Beroende på hur avvecklingen fortskrider kan vissa ytterligare kostnader uppkomma i kommande kvartal”, skriver bolaget.

Under 2021 stod försäljning till ryska kunder för cirka 3,6 procent av Sandvik-koncernens totala intäkter.