Mer riskabelt investerarklimat i Latinamerika

Tabell: Americas Market Intelligence

Vänsterorienterade politiker har den senaste tiden tagit över styret i flera länder i Latinamerika, däribland Chile, Colombia och Peru. Med det politiska skiftet ökar kraven på att staten ska få del av mer av intäkterna från naturresurser, och hårdare miljöskyddsregler är också att vänta. Det gör investerarklimatet för gruv- och energiföretag i hela Latinamerika mer riskabelt, även i länder som tidigare ansetts som säkra. Det framgår av en ny studie, ”2022 Latin America Mining Risk Index” framtaget av konsultföretaget Americas Market Intelligence (AMI).

Listan toppas fortfarande av den ledande kopparproducenten Chile, som får 68 poäng av maximalt 70 poäng i AMI:s rankning.

Ju högre poäng, desto bättre är jurisdiktionen för gruvinvesteringar ur risksynpunkt.

Konsultföretaget delar in risker i sju överlappande kategorier: politisk inblandning, ekonomiskt tryck, motstånd från lokalsamhällen, instabilitet i lagar och regler, risk för sitt renommé, säkerhet- och operativa risker.

Värt att notera är att vissa länder, som El Salvador, Costa Rica och Belize, inte finns med på listan, sannolikt eftersom de har mycket restriktiva regelverk och i vissa fall totalförbud för gruvor (El Salvador), olje- och gasborrning.