Biokol kan bidra till fossilfri järn- och stålproduktion

Foto: Wikimedia Commons

Forskargrupper och teknikutvecklingsföretag i Sverige deltar i ett nystartat projekt där målet är att fasa ut användningen av fossilt kol inom järn- och stålindustrin. Fokus ligger på forskning kring produktion av biokol. Projektet stöttas av Energimyndigheten med 12 miljoner kronor.

– I diskussionerna om utfasning av fossilt kol är det oerhört viktigt att veta att kolatom fortfarande behövs när övergången mot den gröna omställningen sker. Därför är kol från biomassa ett väldigt bra alternativ eftersom det är det mest kostnadseffektiva”, säger Kentaro Umeki professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet, som kommer att leda en stor del av projektet.

I Sverige finns ingen storskalig produktion av biokol, som uppfyller järn- och stålindustrins krav.

Under projektets gång kommer biokol att produceras i befintliga kraft- och fjärrvärmepannor av sorten fluidiserad bädd. Enligt projektet skulle det behövas mellan 200 000 och 300 000 ton biokol under åren 2030 – 2045 för att allt fossilt kol inom industrin.

Vid projektets slut är förhoppningen att det ska finnas ett reaktorkoncept på plats, färdigt att implementeras och som kan förse industripartnerna med upp till 80 000 ton biokol per år.