Bodens kommun bildar nya kommunala bolag för stålsatsning

Foto: H2 Green Steel

Bodens kommun kommer att bilda två nya kommunala bolag: Bodens Stålverk Fastighet AB och Bodens Vätgas Fastighets AB. Bolagens syften är att exploatera och utveckla mark för stålverks- och vätgasverksamhet. Det skriver Norrländska Socialdemokraten.

Bolagen kommer att avyttras till stålbolaget H 2 Green Steel med mark som företaget i dag arrenderar, säger Lars Andersson, kommunens plan- och exploateringschef, till NSD.

- Det är säkrare att överlåta fastigheterna parkerade i bolag om kommunen vill köpa tillbaka marken, säger han.