Räntekostnader tynger Thyssenkrupps resultatprognos

Thyssenkrupps huvudkontor i Essen, Tyskland. Foto: Tuxyso/Wikimedia Commons

Den tyska ståljätten Thyssenkrupp sänker resultatprognosen för 2022 med hänvisning till ett högre ränteläge, men står fast vid resterande prognoserna.

Det justerade ebit-resultatet ökade till 721 miljoner euro under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, jämfört med 266 miljoner euro för motsvarande kvartal året innan.

Försäljningen steg med 26 procent för perioden till nästan 11 miljarder euro.

Nettoresultatet försvagades till 76 miljoner euro (125). Det lägre resultatet antas bero på kraftigt ökade räntor, enligt bolaget, varför helårsprognosen för nettoresultatet skruvas ned.