Gruvjättar går samman för att minska utsläppen till havs

Fartyget med Norsepowers vindturbininstallation. Bild: BHP

Gruvjätten BHP har inlett ett samarbete Pan Pacific Copper, ett dotterbolag till JX Nippon Mining & Metals group, och Norsepower, som är en global leverantör av vindkraftsturbiner, för att minska utsläppen av växthusgaser från sjötransporter. Samarbetsavtalet gäller rutten mellan BHP:s gruvor i Chile och PPC:s smältverk i Japan.

Företagen planerar att komplettera drevet ombord på lastfartyget M/V Koryu med ett ”vindassisterat framdrivningssystem”.

M/V Koryu fraktar kopparkoncentrat från Chile till Japan samt svavelsyra från Japan till Chile, vilket medför ett mycket högt lastkapacitetsutnyttjande på fartyget (ett kombifartyg på 53 762 dödviktston).

Norsepowers vinddrivningssytem beräknas vara tio gånger mer effektivt än ett traditionellt segel och kräver inte besättningens uppmärksamhet när det används.