Drillcon ökade omsättningen under andra kvartalet

Foto: Drillcon

Företaget Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn, redovisar en omsättning på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Ebitda-resultatet minskade till 3,6 miljoner kronor.

Under kvartalet har Drillcon Americas tecknat ett raiseborrningskontrakt med DMC i Chile och ett kontrakt med Boliden Tara Mines DAC, en gruva på Irland.

Drillcon framhåller att två kontrakt med framflyttad start inneburit uteblivna intäkter på cirka 15 miljoner kronor för kvartalet och totalt cirka 45 miljoner för första halvåret. Irländsk personal är under utbildning i Sverige i avvaktan på att projekten på Irland skall starta upp.

Långa ledtider på reservdelar och komponenter har dessutom orsakar längre produktionsstopp än normalt. Till det kommer att hög kostnadsinflation med prishöjningar på reservdelar och komponenter ökat produktionskostnaden per borrad meter.