Jernkontoret lanserar ny utbildning om digitalisering inom järn- och stålindustrin

Figurerna ”Alex” och ”Charlie” förmedlar budskapen i den nya basutbildningen om digitalisering som Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering (TO 60) har tagit fram. Bild: Jernkontoret

Nyligen lanserade Jernkontorets teknikområde 60, Digitalisering, en egenutvecklad basutbildning om digitalisering inom järn- och stålindustrin. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom järn- och stålindustrin. Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån om digitalisering, öka intresset för ny teknik och generera utveckling genom medskapande.

Bakgrunden till utbildning är en kartläggning som Jernkontorets teknikområde TO 60 gjort av tillgängliga allmänna utbildningar inom digitalisering. Den visade att ”innehållet i befintliga utbildningar ofta är alltför generellt, eller till stor del handlar om sådant som inte är applicerbart inom järn- och stålindustrin”.

– Arbetsgruppen fann ingen utbildning som motsvarade vad vi i TO 60 efterfrågade. Under 2021 tog vi därför beslut om att själva ta fram en lättillgänglig, digital basutbildning om digitalisering, skräddarsydd för järn- och stålindustrins anställda, berättar teknikområdets forskningschef Helena Malmqvist, Jernkontoret.

På TO 60:s styrelsemöte den 5 september presenterade Mia Isaksson, till vardags kompetensutvecklingsspecialist på Alleima, utbildningen för teknikområdets medlemsföretag.

– Vi har blandat rörligt material med texter och i slutet av utbildningen finns en examination. Vi har haft som mål att göra en interaktiv och lustfylld utbildning där informationen är enkel att ta till sig. Vi har därför gjort designen i form av brädspel där två figurer, ”Alex” och ”Charlie”, förmedlar budskapen. Men det går inte att bara sitta och lyssna sig igenom utbildningen. De interaktiva delarna kräver ett engagemang av deltagarna, berättar Mia Isaksson.

– Mia Isaksson, har gjort ett fantastiskt arbete. Det är till stor del tack vare henne som utbildningen har blivit både anpassningsbar och enkel att använda, vilket är värdefullt för våra medlemsföretag, säger Helena Malmqvist, Jernkontoret

Teknikområde 60:s nya utbildning kan genomföras enskilt eller i grupp, on- eller offline. Online-varianten av utbildningen – interaktiv så kallad e-learning – innebär att deltagaren gör utbildningen med tillhörande frågor i en webbläsare på sin dator, surfplatta eller mobil. Offline-varianten av utbildningen liknar mer en traditionell föreläsningssituation, men deltagaren får i stället se på film med tal.

Alla medlemsföretag i TO 60 kommer att få exklusiv tillgång till utbildningen och flera av företagen kommer att göra utbildningen obligatorisk för alla medarbetare.

– Vi ser ett stort värde i av att alla våra medarbetare får ökad förståelse för varför och hur digitalisering ger nya utvecklingsmöjligheter. Med ökad kunskap är vår förhoppning är att vi kan få fram nya tankesätt och idéer som kan gagna verksamheten, säger Pär Åkerbäck, Head of Digital transformation, SSAB Specials Steels i Oxelösund.

Inom TO 60 finns planer på att ta fram fler fördjupande utbildningsteg. Basutbildningen kan då bli den första grundläggande modulen i en utbildningsserie med ytterligare två, eller kanske tre delar.

– Vi tror att det finns ett intresse av fördjupande moduler. Basutbildningen handlar till stor del om varför vi ska digitalisera. Teknikområdet har tankar om att fördjupningarna till exempel kan handla om specifika tekniker och olika effekter av digitalisering, säger Anders Ulfvin, R&D Specialist, Hot Tube Manufacturing, Alleima.

– Basutbildningen är bara en del av den digitala transformation som vi vill åstadkomma. Det behövs även vissa förutsättningar. Dels gällande verksamheten, till exempel organisation, kompetens och kommunikation. Dels tekniska förutsättningar, såsom IT-infrastruktur och IT-säkerhet, avslutar Anders Ulfvin.