Svensk stålproduktion ökade i augusti

Chargering av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Svensk produktion av råstål visar på plus. Hittills i år har svenska producenter tillverkat 1,3 procent mer råstål än i fjol, enligt uppgifter från branschorganisationen Jernkontoret.

Hittills under året har det producerats 3 051 000 ton råstål i Sverige. Det är 1,3 procent mer än motsvarande period 2021. Under augusti månad producerades det totalt 332 000 ton råstål, motsvarande en ökning på 41,9 procent jämfört med samma månad 2021.

– Ökningen i augusti på drygt 40 procent beror på att råstålsproduktionen i augusti förra året delvis var stoppad och därför låg på en onormalt låg nivå. I övrigt ser vi nu utveckling i sidled så här långt i år, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.