Första spadtaget för ”världens mest högkvalitativa större zinkgruva”

Foto: Ivanhoe Mines

Kanadensiska Ivanhoe Mines och Gécamines, ett i Kongo-Kinshasa statligt ägt gruvbolag, har satt spaden i marken till det som enligt Ivanhoe kan bli ”världens största högkvalitativa större zinkgruva”. Zink-koppar-silver-germaniumgruvan Kipushi i Kongo-Kinshasa är planerad att starta produktionen i slutet av 2024 av ett joint venture, Kipushi Corporation, delägt av Ivanhoe Mines (68 %) och Gécamines (32 %). Projektet har en preliminär budget på 382 miljoner dollar.

Gruvan i övre Katanga startade som ett dagbrott 1924 och blev med tiden ”Afrikas rikaste underjordsgruva för guld, koppar och germanium”. Den lades ner 1993 på grund av ekonomiska och politiska faktorer.

Under en tidsperiod på 69 år producerade gruvan totalt 6,6 miljoner ton zink och 4 miljoner ton koppar från 60 miljoner ton malm. Den återstartade gruvan beräknas producera i snitt 240 000 ton zinkkoncentrat per år under en livslängd på 14 år.

Ivanhoe Mines skriver i ett uttalande: "Den framgångsrika göra av kommersiell produktion skulle göra Kipushi till världens mest högkvalitativa större zinkgruva, med en initial halt [”head grade”] på 36,4% zink under de första fem produktionsåren”.

Enligt Ivanhoe Mines kommer gruvan att drivas av ren, vattenkraftsbaserad el.