Ferronordic och Sandvik ingår återförsäljaravtal för Tyskland och Kazakstan

Bild: Ferronordic

Ferronordic har ingått avtal om att bli återförsäljare för Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i Tyskland och Kazakstan. Samtidigt har Ferronordic och Sandvik sagt upp sina avtal för Ryssland.

I Tyskland kommer Ferronordic ansvara för försäljning, service och reparation av Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i större delen av landet. Utöver Ferronordic har Sandvik ytterligare en återförsäljare i Tyskland, baserad i Düsseldorf, som kommer fortsätta verka i de västra delarna av landet. För kunder inom t.ex. bygg- och återvinningsbranschen innebär detta att Ferronordic, utöver lastbilar från Volvo och Renault Trucks, även kan erbjuda mobila kross- och sorteringsverk från Sandvik. Ferronordic kommer även verka över en större del av Tyskland än det område man ansvarat för med Volvo och Renault Trucks. Med nuvarande ansvarsområde för Volvo och Renault Trucks tror Ferronordic att försäljningen relaterade till Sandviks kross- och sorteringsverk kan komma att uppgå till ca 15% av Ferronordics omsättning i Tyskland.

I Kazakstan kommer Ferronordic ansvara för försäljning, service och reparation av Sandviks mobila kross- och sorteringsverk i hela landet.  

Samtidigt har Ferronordic och Sandvik gemensamt kommit överens om att säga upp sina avtal avseende Ryssland. Samarbetet mellan Ferronordic och Sandvik i Ryssland påbörjades under 2021. På grund av den militära konflikten i Ukraina har Sandvik avbrutit sina leveranser till Ryssland. Mot bakgrund av detta har partnerna enats om att återförsäljaravtalen för Ryssland ska sägas upp omgående.

 Ferronordic förväntar sig inte att uppsägningen av avtalen med Sandvik i Ryssland kommer ha någon väsentlig inverkan på utsikterna för företagets verksamhet i landet. Ferronordic utvärderar strategiska alternativ för den ryska verksamheten.

Ferronordics koncernchef Lars Corneliusson kommenterar: ”Samarbetet med Sandvik i Ryssland som påbörjades under 2021 har varit lovande. Det är tråkigt att detta nu avbryts. Samtidigt är vi stolta över det förtroende Sandvik ger oss på andra marknader. Detta är ett viktigt steg mot att bli ett ledande service- och försäljningsföretag i Tyskland och Kazakstan. Inom vissa kundsegment kommer vi nu kunna erbjuda helhetslösningar vad gäller både service och maskinpark. I Tyskland kommer en större del av vårt servicearbete behöva äga rum på plats hos kunderna på fältet, vilket även kommer stärka serviceerbjudandet för våra lastbilskunder. Dessutom kommer vi få bättre täckning av våra fasta kostnader”.