Hybrit: pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

Foto: Hybrit

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit Hybrits pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret ska vara det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri vätgas.

Nu påbörjas den två år långa testperioden fram till 2024, vilket ses som ett viktigt steg i utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning.

Efter invigningen av pilotlagret i juni gjordes inledande trycktester med vatten som bekräftade anläggningens mekaniska stabilitet, täthet och tryckkapacitet. Därefter har lagret fyllts med vätgas och även nått upp till det maximala drifttrycket om 250 bar. Drifttagningen av pilotanläggningen i Svartöberget har visat att lagret fungerar enligt design och uppfyller alla säkerhetskrav.

–  Användningen av storskalig vätgaslagring innebär att industrin kan få robustare och mer planerbar vätgasförsörjning från fossilfri el även när elsystemet får ett ökat väderberoende, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten, i ett pressmeddelande.

–  LKAB kommer att bli en av Europas största vätgasproducenter och den här piloten ger värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

Tekniken för lagring av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) innebär att gasen lagras i ett bergrum vars väggar kläs med ett tätskikt.

Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter och i ett senare skede kan det bli aktuellt att lagra 100 000 till 120 000 kubikmeter trycksatt vätgas i lager. Det innebär i så fall att man kan lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas.