Dystrare utsikter för gruv- och metallsektorn

Aluminiumsektorn tros bli värst drabbad. Foto: Adrian Michael/Wikimedia Commons

Kreditvärderingsföretaget Moody's Investors Service meddelade häromdagen att de sänker sina prognoser för den globala metall- och gruvindustrin från stabil till negativ eftersom den globala ekonomiska avmattningen dämpar efterfrågan på metaller.

Nedgången påverkar priserna, vilket följaktligen återspeglar en minskande lönsamhet för de största Moody's-rankade företagen i branschen under de kommande 12 månaderna.

–[EBITDA och priser] kommer att förbli högre än under pre-pandemiska år, men under de rekordhöga nivåerna i början av 2022, säger Moody's senior vice president Barbara Mattos i ett pressmeddelande.

Resultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) kommer att minska avsevärt för producenter av basmetaller, däribland koppar, nickel, aluminium och zink, enligt Moody’s. Prisfallet på koppar kommer dock att begränsas av låga lagernivåer och utmaningar på utbudssidan i de största kopparproducerande länderna Chile och Peru.

Aluminiumproducenter tros drabbas värst, eftersom priserna på aluminium fallit drastiskt från de senaste rekordnivåerna, medan energi- och viktiga råvarukostnader är fortsatt höga, särskilt i Europa.

Priserna sjunker även på guld och silver på grund av högre räntor och en starkare amerikansk dollar.