De investerar 1,1 miljarder dollar i ny koppargruva

Foto: OZ Minerals

Med alla myndighetsgodkännanden på plats har australiska OZ Minerals fattat beslutet att investera 1,1 miljarder (amerikanska) dollar i att utveckla gruvprojektet West Musgrave i Australien, som är en koppar-nickelgruva.

–Investeringsgodkännandet för West Musgrave låser upp ett av de största outvecklade nickelprojekten i världen. Det kommer att generera omkring 9,8 miljarder amerikanska dollar odiskonterat kassaflöde under sin 24-åriga livslängd, säger företagets vd Andrew Cole i ett uttalande.

Enligt Bloomberg övervägde OZ Minerals förra veckan att sälja en minoritetsandel i företaget, värt 10 miljarder australiska dollar, till BHP sedan gruvbolaget nobbade ett uppköpserbjudande från gruvjätten, som räknas som världens största gruvbolag, i början av augusti.