Uppdaterade berggrundskartor söder om Eskilstuna

Karta: SGU
Hälleforsgången är en diabasgång, drygt 40 km lång och knappt 1,5 km som bredast, och består av gabbro till diorit. Bild: SGU

SGU har genomfört nya geologiska kartläggningar söder om Eskilstuna. Projektet har resulterat i uppdaterade lokala berggrunds- och geofysiska databaser, ett viktigt underlag för bland annat prospekteringsföretag.

Inom det undersökta området finns Sveriges största diabasgång, Hälleforsgången, drygt 40 km lång och knappt 1,5 km som bredast. Undersökningen av gången visar att den består av gabbro till diorit och är egentligen en lagrad intrusion med mycket stora variationer som dokumenteras.

Data från projektet inkluderar uppdateringar av digitala kartor, observationer av berghällar, litogeokemiska analyser, mineralfyndigheter, petrofysiska egenskaper hos bergarterna och geofysiska fältmätningar. Beskrivningen innehåller geologisk och geofysisk dokumentation av järnoxid- och sulfidmineraliseringar. Ett mindre urval litogeokemiska data presenteras också.