Ovako blir partner i Polestar 0-projektet

Ovakos roll i Polestar-0-projektet blir att maximalt försöka minska koldioxidavtrycket i råvaruleden. Foto: Ovako.

Ståltillverkaren Ovako har blivit partner i Polestar 0-projektet som har som målsättning om att producera en klimatneutral personbil senast 2030.

Marcus Hedblom, Ovakos vd, kommenterar:

- För att öka våra ansträngningar ytterligare har vi bestämt oss för att anta utmaningen och delta i Polestar 0-projektet och samarbeta med Polestar får att nå deras djärva mål om att producera en helt klimatneutral personbil senast 2030.

Ovakos roll i projektet blir att minska koldioxidavtrycket genom uppströmseffekter av legeringsinnehåll i stålet och genom ökad återanvändning av interna restprodukter och därmed ytterligare minskar behovet av att anskaffa jungfruliga råvaror.