Jernkontoret tillsätter ny tjänst för miljötillstånd

Foto: Jernkontoret

 Jernkontoret har inrättat en ny tjänst som till stor del handlar om järn- och stålindustrins miljötillståndsprocesser. Sophie Carler från Formas har fått den nya tjänsten.

”Tillståndsprocesserna behöver förbättras och det behöver ske skyndsamt eftersom de i nuläget står i vägen för såväl järn- och stålindustrins utveckling som ökad hållbarhet i samhället”, skriver Jernkontoret i ett pressmeddelande.

Sophie kommer även att ansvara för vatten-, mark- och luftfrågor och för biologisk mångfald.

Den närmaste tiden kommer Sophie Carler ägna åt två statliga utredningar:

– Nu närmsta månaderna handlar det om att lämna remissvar på Regeringens två utredningar, Miljöprövningsutredningen och Klimaträttsutredningen.