Cyberattack mot Europas största kopparproducent

Foto: Aurubis

Det tyska gruvföretaget Aurubis – Europas största kopparproducent - drabbades av en cyberattack mot sina IT-system förra veckan. Attacken var en del av en bredare cyberattack mot metall- och gruvsektorn, säger företaget i ett pressuttalande.

Som en följd av attacken stängde företaget ner och kopplade bort flera system på sina anläggningar från internet, detta som en förebyggande åtgärd.

Produktionen i företagets fabriker pågår i stort sett som normalt, medan en bedömning görs av omfattningen av påverkan på dess verksamhet, meddelar Aurubis.

Företaget samarbetar nu med utredande myndigheter i ärendet.

I ett uttalande säger Aurubis: "Det primära målet är att hålla produktionen och upphandlingen av råvaror samt leveransen av metaller och produkter igång. Men Aurubis kan ännu inte ge någon information om när systemen kommer att vara fullt fungerande igen”.