Kinas största tillverkare av extruderad aluminium i konkurs

Bild: China Zhongwang

Den största tillverkaren av extruderad aluminium i Kina, China Zhongwang, och den näst största i världen har försatts i konkurs, då en kinesisk domstol godkänt konkursansökan mot företaget som lämnades in i september. Det rapporterar Aluminium Insider.

China Zhongwang uppskattas ha cirka 64 miljarder dollar i skulder, men mindre än hälften av det beloppet i tillgångar.  Företaget har ännu inte lämnat in sin årsrapport för 2021 eller sin rapport som täcker första halvåret 2022.

Det kinesiska företagets inträde på den nordamerikanska marknaden har lett till betydande förluster för företaget och enligt Aluminium Insider innebar amerikanska tullar samt en av amerikanska myndigheter initierad utredning av företagets grundare ”dödsstöten för det en gång så mäktiga företaget”.

Enligt advokaten Eugene Weng, som uttalar sig finansmedier, var Zhongwangs fall chockartat men inte oväntat:

– Zhongwangs kollaps var chockerande men inte överraskande för personer i råvaruindustrin. Årets volatilitet på den globala råvarumarknaden och företagets dåliga bolagsstyrning blev stråna som bröt kamelens rygg.

Weng menar också att Pekings lassiez-faire-attityd delvis är skyldig till Zhongwangs fall, då de inte hårdare slagit ner på så kallade ”självfinansierande aktiviteter” som han ser som "en tickande bomb som inte kan accepteras av kinesiska domstolar".