H2 Green Steels planer kan försenas  - detaljplaner överklagade

Bild: H2GS

I mitten av november skulle detaljplanerna för Boden Industrial Park där H2 Green Steel stålverk byggs ha vunnit laga kraft. Men då nio personer överklagat detaljplanen går ärendet vidare till mark- och miljödomstolen. Det uppger Norrbottens-Kuriren.

Detaljplanerna är avgörande för H2 Green Steels etablering i Boden, skriver tidningen. Detaljplanen för Boden Industrial park är dessutom en av Sveriges största någonsin. Området som har utretts är 550 hektar stort.

Överklagandena rör infrastrukturkorridoren med väg- och järnvägsdragningen fram till Boden Industrial Park.

Bodens kommun har nu skickat över en tjock lunta med handlingar till mark- och miljödomstolen för prövning med anledning av de överklagningar som inkommit.
– Vi hade förväntat oss att några skulle överklaga. Det är en del i den demokratiska processen att man har rätt att få det prövat i en högre instans, säger Lars Andersson, plan- och exploateringschef i Boden, till Norrbottens-Kuriren.

Han tror dock inte att det kommer att bli någon försening av planerna, då han är övertygad om att ärendet kommer behandlas snabbt i mark- och miljödomstolen med tanke på hur viktig frågan är.

I en parallell prövningsprocess väntar H2 Green Steel på sitt miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen för att få starta ståltillverkning och vätgasproduktion. Bolaget har redan fått en byggdom av samma domstol, så bygget pågår redan.