ABB tecknar samarbetsavtal med australiensiskt gruvservicebolag

Mark Norwell, vd och koncernchef på Perenti, t.h., och Joachim Braun Division, ABB, t.v. Foto: ABB

ABB har tecknat ett avtal med gruvserviceföretaget Perenti för att undersöka olika möjligheter att stödja nettonollmål för underjordsgruvor och dagbrott. Experter från båda företagen kommer att arbeta tillsammans kring elektrifiering av transporter inom gruvdrift, kraftdistribution, energieffektivitet och krafthantering.

Tillsammans planerar teamen att utforska affärsmodeller och lösningar som ger ett större utbud av tjänster för att stödja elektrifiering av gruvverksamheter i såväl nya projekt som befintliga.

ABB har efterlyst öppet samarbete inom gruvindustrin och har genomfört åtgärder i flera liknande inledande, ej bindande avtal för att bygga upp samverkan med OEM-företag, teknikinnovatörer och gruvföretag. De viktigaste relationerna har sedan formaliserats och lett fram till teknik och lösningar som resultatet av dessa avtal.

– Med ABB:s branschledande position inom utveckling av elektrisk gruvteknik och Perentis kompetens och erfarenheter inom gruvutveckling och gruvdrift är detta samarbete ett utmärkt tillfälle att göra verkliga framsteg genom att tillhandahålla tekniska lösningar som minskar koldioxidutsläppen i industrin, säger Joachim Braun, chef för ABB Process Industries, i ett pressmeddelande. 

Perenti är en diversifierad gruvservicekoncern med huvudkontor i Perth i Australien. Företaget har verksamhet på fyra kontinenter och totalt 9 000 anställda.