Råstålproduktionen planar ut

Foto: World Steel Association

Världsproduktionen av råstål för de 64 länder som rapporterar till World Steel Association landade på 147,3 miljoner ton i oktober 2022, vilket är oförändrat jämfört med oktober 2021.

I EU minskade dock produktionen med drygt 17 procent. I Ryssland, Ukraina och andra före detta Sovjetländer sjönk produktionen med hela 23,7 procent.

I Afrika, Asien och Oceanien ökade däremot produktionen, men endast med ensiffriga procenttal. Sydamerika såg också en minskning av råstålproduktionen i oktober, liksom Nordamerika.