Erik Jonsson utsedd till Årets geolog

Foto: Erik Jonsson

Erik Jonsson har utsetts till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna, ett svenskt fackförbund för högskoleutbildade naturvetare. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder: ”Erik Jonsson har en förmåga att fånga åhöraren i mineralens ibland mikroskopiska värld, härleda detta till geologiska processer i en förhistorisk tid och avsluta med hur vårt moderna samhälle är uppbyggt kring ett behov av dessa naturresurser. Tack vare sitt gedigna kunnande och engagemang så bidrar Erik till att sprida kunskap om geologins och minerals betydelse för samhället och skapa intresse kring frågorna på ett konstruktivt sätt.”

Erik Jonsson har fått ett mineral uppkallat efter sig, erikjonssonit.