100 år av Jernkontorets Annaler blir tillgängliga digitalt

Bild: Jernkontoret

Umeå universitetsbibliotek och Jernkontoret inledde nyligen ett samarbete med målet att digitalisera och allmänt tillgängliggöra utgivningen av Jernkontorets Annaler från 1817 fram till och med 1920.

Jernkontorets Annaler har givits ut sedan 1817 och är, vid sidan av franska Annales des Mines, världens äldsta facktidning med obruten publicering.  

– Det är speciellt roligt att vi nu kan ta tag i en sådan omfattade och viktig tidskrift. Utan detta samarbete hade det varit svårt att digitalisera en så bred utgivning, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek.

Universitetsbibliotekets digitaliseringsarbete har ett fokus på svenskt material och specifikt utgivning om Norrland. Man hoppas att utgivningen har relevans för forskning eller utbildning.  

– Vi vet att just Jernkontorets Annaler är relevant inom flera forskningsfält, till exempel inom ekonomisk historia, historia och arkeologi. Dessutom finns det ett stort lokalhistoriskt värde i många av de artiklar som finns i tidskriften.

Yngve Axelsson är bibliotekarie och arkivansvarig på Jernkontoret, och han får ofta frågor från forskare om äldre artiklar och årgångar.

– De äldre årgångarna av Jernkontorets Annaler är slutsålda och enda sättet att få tag i dem idag är via något antikvariat. Jag ser fram emot att kunna hänvisa frågeställarna till ett digitalt arkiv, detta kommer att underlätta för alla, säger Yngve Axelsson till Jernkontoret.