Lovande fynd av sällsynta jordartsmetaller i Tasmanien

Karta: ABx Group

Det australiska prospekteringsföretaget ABx Group har genom provborrningar hittat en jungfrulig fyndighet med 3,94 miljoner ton sällsynta jordartsmetaller  i Tasmanien i Australien med en genomsnittlig TREO-grad (Total Rare Earth Oxides) på 918 ppm. Man förväntar sig att hitta mer sällsynta jordartsmetaller vid fler planerade provborrningar nästa år. 

Företaget har sedan tidigare hittat sällsynta jordartsmetaller i andra inmutningar i Tasmanien och enligt tidningen The West Australian motsvarar ABx uppskattade tillgångar av magnetiska sällsynta jordartsmetaller i Tasmanien 90 procent av den globala efterfrågan. "Märkligt nog står de magnetiska sällsynta jordartsmetallerna som lätt hittas i ABx:s  tasmanska inmutningar för över 90 % av den globala konsumtionen av sällsynta jordartsmetaller och de förväntas växa snabbare än någon annan kategori [av råvaran]", skriver The West Australian. 

Kina är i dag den överlägset största producenten av sällsynta jordartsmetaller, som efterfrågas i många kritiska användningsområden.

Lerbundna sällsynta jordartsmetaller som det här är fråga om är eftertraktade på grund av att de brukar ha en hög andel av permanentmagnetmineraler, däribland terbium, dysprosium, praseodym och neodym. Dessutom är det relativt kostnadseffektivt att utvinna sådana fyndigheter, enligt tidningen.