Byggstart av Kelibers litiumraffinaderi närmar sig

Bild: Keliber

Finska Keliber meddelar att deras sedan länge planerade litiumprojekt snart går in i byggfasen, då förberedande markarbeten till litiumhydroxidraffinaderiet kommer att påbörjas innan jul. Raffinaderiet kommer att byggas i Karleby Industripark (KIP) och producera litiumhydroxid, som bland annat efterfrågas för elbilsbatterier.

Keliber siktar på att bli först i Europa med att producera litiumhydroxid från egen malm, vilket medges av projektets tidsramar.

– Att börja bygga raffinaderiet är en viktig milstolpe i Kelibers litiumprojekt, som nu går in i implementeringsfasen. Tidplanen tillåter oss att öka produktionen 2025, vilket är goda nyheter för det finska batteriklustret såväl som för hela Karleby-regionen, där projektet innebär jobbmöjligheter och ökad vitalitet, säger företagets vd Hannu Hautala.

Kapitalutgifterna för Keliber-projektet uppskattas till 588 miljoner euro. Projektet bygger på integrerad produktion: förutom litiumhydroxidraffinaderiet omfattar projektplanen en anrikningsanläggning. Bygget av anrikningsverket och den närliggande gruvan i Rapasaari påbörjas så snart miljötillstånd har beviljats.

Litiumhydroxidraffinaderiet kommer att bestå av flera byggnader, med en total yta på mer än 20 000 kvadratmeter.