SSAB:s vd får Jernkontorets stora medalj i guld

 Medaljutdelning på Jernkontorets 275 årsjubileum. Från vänster Martin Pei, teknisk direktör SSAB, Rachel Pettersson, forskningschef Jernkontoret, Göran Björkman, vd och koncernchef Alleima, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Annika Roos, vd Jernkontoret. Foto: Kristina Grewin, Jernkontoret

I samband med Jernkontorets 275 årsjubileum den 24 november tilldelades Martin Lindqvist Jernkontorets stora medalj i guld. Enligt Jernkontoret har han som verkställande direktör för SSAB varit drivande i arbetet med att göra svensk stålindustri till en ledande aktör i omställningen och en global symbol för hoppet om en hållbar framtid.

Medaljen delas ut av brukssocieteten, som består av representanter för delägarna samt ledamöterna i Jernkontorets fullmäktige, med motiveringen att Martin Lindqvist bland annat har varit drivande i arbetet med SSAB:s planer på att ersätta masugnsprocessen med dess stora utsläpp av växthusgasen koldioxid med en vätgasbaserad process som inte släpper ut växthusgaser, och därigenom förvandla stålindustrin från att vara en del av problemet till att vara en del av lösningen. På det viset har han, framhåller brukssocieteten, gjort svensk stålindustri till en ledande aktör i omställningen och en global symbol för hoppet om en hållbar framtid.

Brukssocieteten menar också att Martin Lindqvist ”orubbligt har drivit denna satsning förbi alla svårigheter”. Under Martins ledarskap har SSAB ingått flera strategiska kundsamarbeten för fossilfritt stål, bland annat med Volvo Group. ”Parallellt med detta har Martin Lindqvist gjort SSAB till ett offensivt och lönsamt företag med kraft att investera i framtiden och därigenom gett hela den svenska stålindustrin en stabil bas för framtida utveckling”.

Under jubileet delades även Jernkontorets belöningsjetong i silver ut till tre framträdande personer för deras tekniska bedrifter inom järn- och stålindustrin.

Martin Pei, teknisk direktör SSAB, belönas för sina insatser bakom teknikskiftet att ersätta kolbaserad reduktion av järnmalm till vätgasbaserad, och på så sätt eliminera processens utsläpp av koldioxid. När SSAB:s ledning diskuterade möjligheter att reducera bolagets koldioxidutsläpp föreslog Martin vätgasreduktion.

Jernkontoret skriver att svenska stålindustri därmed har kommit att bli en symbol för hållbar omställning och Martin Pei har oförtröttligt drivit utvecklingen, som har lett till att SSAB bildat samriskbolaget Hybrit Development AB tillsammans med LKAB och Vattenfall, vilket har etablerat en stark forskargrupp för att bättre förstå och utveckla tekniken och byggt en pilotanläggning för vätgasreduktion i Luleå som nu tillverkar fossilfritt järn.

Rachel Petterson, forskningschef Jernkontoret belönas för sina insatser att ”driva forskning i framkant och med fast men vänlig hand plocka fram och realisera det allra bästa hos såväl forskningsprojekt som forskarna själva”.  

Stig Johansson, som inledde sin karriär på stålforskningen på Alleima, f d Sandvik Materials Technology och sedan drev företaget Quantmet AB under 30 år, är enligt Jernkontoret ”den oomtvistlige förgrundsgestalten inom svensk inneslutningsbedömning och -kontroll. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för svenskt stål är dess renhet. Ju renare stål, desto mindre risk för sprickor och brott och det har vi till stor del Stig, även kallad ”Slagg-Stig”, att tacka för”.

I början på 1980-talet tog Stig initiativet att leda framtagningen av den svenska standarden SS 11 11 16, som enligt Jernkontoret bidragit till avsevärda förbättringar när det gäller att tillverka rent stål, vilket på ett tydligt sätt stärkt det svenska stålets ställning på världsmarknaden. Stig Johansson belönas med Jernkontorets jetong i silver för sina insatser.

– Jernkontorets belöningsjetong i silver och guld instiftades 1822 och utdelades då av Kung Karl XIV Johan. Sedan dess har en rad eminenta personer tilldelats priset "för flit och skicklighet i bergsmannayrken". Alla fyra medaljörer är, och har varit, otroligt, viktiga för den svenska järn- och stålindustrin och för vår ledande position idag. Det är med stor glädje och stolthet vi får hylla dessa fyra kollegor, säger Annika Roos, vd Jernkontoret.