Stor osäkerhet kring framtida litiumutbud

Foto: Mondalor/Wikimedia Commons

Litiumefterfrågan spås explodera de närmaste decennierna, drivet av uppsvinget för elbilar. De senaste månaderna har litiumpriset klättrat stadigt uppåt - på spotmarknaden har priset på litiumkarbonat åttadubblats på ett och ett halvt år - och IEA (den internationella energimyndigheten) prognosticerar nu att efterfrågan på litium kommer att öka med 40 procent fram till 2040.

Även om mineralen är långtifrån ovanlig på jorden, är tillgängliga volymer liksom volymerna med en sådan renhet att de kan uppfylla batteriernas prestanda- och livslängdskrav begränsade.

– Det finns många projekt i pipeline [… ] men så länge ett projekt inte har de lagliga tillstånd som krävs för dess exploatering och så länge som kapitalet som krävs för investeringarna inte samlats in, är det fortfarande bara en fantasiprodukt, säger Patrice Christmann, före detta forskningschef vid franska BRGM till mediekanalen RFI.

– Frågan som också styr priserna är att veta när och hur produktionen kommer att matcha efterfrågan, tillägger han.

När osäkerheten kring det framtida utbudet av litium är så stor som den är tenderar tillverkare att ingå långsiktiga leveransavtal genom att köpa andelar i gruvproduktionen och ibland även i projekt som ännu inte är på fötter. Vilket är fallet med Renaults investering i Vulcan Energy, ett litiumprojekt i Tyskland som ännu inte sett dagens ljus.

Enligt RFI ryktas det också att den kinesiska biltillverkaren BYD planerar att dammsuga Afrika på litiumgruvor.