EU kräver att Indonesien häver nickelexportförbud

Foto: Materialscientist/Wikimedia Commons

Indonesien är en av världens största nickelproducenter och för att främja utvecklingen av en egen industri högre upp i värdekedjan förbjöd landet all export av nickel från och med början av 2020.

EU menar att detta strider mot frihandelsreglerna och har tagit strid i WTO mot Indonesien, då man menar att restriktionerna på ett orättvist sätt slår mot tillverkare av rostfritt stål i EU. Nickel är en legeringsmetall som används i rostfritt stål.

WTO har nyligen dömt till EU:s fördel. WTO motiverar sitt beslut med att varken förbudet mot nickelexport eller ett inhemskt bearbetningskrav som kräver att all nickelmalm ska raffineras i Indonesien, ligger i linje med de globala handelsreglerna. Åtgärderna uppfyller inte kraven för ett undantag eftersom de inte tillämpats tillfälligt för att avhjälpa en kritisk brist på en väsentlig produkt, enligt WTO.

Indonesiens president Joko Widodo lovar att WTO:s beslut kommer att överklagas och det inte kommer att avskräcka landet från att fortsätta på den inslagna vägen att förädla mer nickelråvara på hemmaplan. 

– Vi vill bli ett utvecklat land, vi vill skapa jobb. Om vi ​​är rädda för att bli stämda och ett steg tillbaka, kommer vi inte att bli ett utvecklat land, sade Joko Widodo på ett investerevent enligt Reuters.

Indonesien var fram till att nickelexportförbudet trädde i kraft världens största exportland av nickel.