Fritt fram för omdiskuterad gruva i Pajala

Anders Humlebo, TT.: Kartan visar var gruvan i Kaunisvaara, som nu får utökat tillstånd, ligger.

Kaunis Iron har får tillstånd att fortsätta gruvverksamheten utanför Pajala. Bolaget får också tillstånd att öppna två nya dagbrott och att utöka vissa anläggningar på gruvområdet.

Det skriver mark- och miljödomstolen i Umeå i en dom på torsdagen.

"Målet har varit mycket komplicerat och materialet ovanligt omfattande. Det har varit en utmaning för parterna och domstolen att hantera det", säger rättens ordförande Emma Önneby i en kommentar.

Olägenheter för rennäring

Domstolen bedömer att det kommer att krävas omfattande och stränga villkor för den fortsätta verksamheten.

Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande cirka 4 miljoner ton järnslig.

Motparterna i målet har varit många. Alltifrån svenska och finska myndigheter till privatpersoner och en sameby.

"Det uppstår vissa olägenheter för rennäringen, dels inom och i anslutning till verksamhetsområdet, dels genom störningar från transporter utmed de allmänna vägarna i riktning mot Svappavaara", säger Anna Önnebyoch fortsätter:

"Det blir även viss påverkan på naturvärden. Domstolen har emellertid kommit fram till att verksamheten inte påtagligt kommer att skada riksintressena".

"Omfattande brister"

Enligt Naturvårdsverket borde tillståndet inte ens ha prövats. Myndigheten anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte varit tillräcklig.

Gruvan ligger på myr av högsta naturvärdesklass. Den ligger också nära vattendrag som är Natura 2000-områden och nära gränsälven. Vi har granskat ansökan noga och anser att den har omfattande brister, säger Karolina Ardesjö Lundén, enhetschef på myndighetens miljöskyddsenhet.

I januari fick Kaunis Iron rätt i mark- och miljödomstolen att fortsätta bryta järnmalm i gruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Det tillståndet sträckte sig enbart till 2025.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Men delar av tillståndet tas i anspråk även om domen överklagas.