Studsvik tecknar avtal med Westinghouse kring hantering av kontaminerat metallavfall

Foto: Studsvik

Studsvik har tecknat ett licensavtal med Westinghouse avseende utveckling av en avfallsanläggning för kontaminerat metallavfall i Storbritannien baserad på Studsviks hållbara teknologi.

Studsviks affärsområde Avfallsteknik erbjuder hållbara lösningar för behandling av kontaminerat avfall från operativ verksamhet och avvecklingsverksamhet i kärnkraftverk.

– Studsviks och Westinghouses samlade erfarenhet inom avveckling och avfallsbehandling kommer att säkerställa att avfallsanläggningen i Storbritannien erbjuder ett effektivt och ekonomiskt alternativ för behandling av kontaminerat avfall, säger Mikael Karlsson, affärsområdeschef för Avfallsteknik.

– Westinghouse kapacitet och befintlig infrastruktur vid vår Springfields-anläggning, tillsammans med Studsviks expertis inom metallbehandling, kommer att skapa en hållbar lösning för kontaminerade metaller för våra kunder och skapa arbetstillfällen och investeringar till Lancashire-regionen, säger Kirsty Armer, Vice President för Westinghouse Environmental Services UK.