Arctic Minerals förvärvar kopparprojekt i södra Finland

Foto: Arctic Minerals

Arctic Minerals, med huvudkontor i Stockholm, meddelar att de har förvärvar 100 procent av kopparprojektet Peräpohja i Finland genom ett royaltyavtal med Rio Tinto. Projektet består utav 24 malmletningstillstånd och inmutningar om totalt 112 000 hektar. Projektet har fram tills nu ägts gemensamt av Arctic Minerals och Rio Tinto i ett joint venture.  

Arctic Minerals har prospekterat efter kopparmalm i Peräpohja-området sedan 2017 och har identifierat omfattande kopparmineraliseringar i både berghällar och i malmblock. Prospektering som genomförts hittills omfattar kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade berghällar samt även geologisk kartering.  

Arctic Minerals framhåller att geologin i Peräpohja skifferbälte i sydvästra finska Lappland visar många likheter med kopparbältet i Zambia, ett av världens största produktionsområden för koppar och viktigt också för kobolt. Bolagets främsta prospekteringsmodell i Peräpohja är att hitta mineraliseringar av typen ”SSC” (Strafiform Sediment-hosted Copper), typiskt förekommande i kopparbältet i Zambia.  

Arctic Minerals har hittills identifierat två möjliga mål för diamantborrning i Peräpohja, Kulmula och Kuusi, där man nu överväger potentiella målborrningar under 2023.