Allt fler litiumprospekteringsprojekt i Europa

Foto: Vulcan Energy

Australiensiska Vulcan Energy, klassat som världens största bolag inom industrimineraler, har nyligen lämnat in en prospekteringsansökan för utvinning av litium i Alsace i Frankrike. I Alsace tror Vulcan Energy att det kan producera tillräckligt med litium per år för att vid full kapacitet kunna utrusta 700 000 elfordon med litiumjonbatterier. Målen är nämligen att tillgodose efterfrågan från bilindustrin. Därför köpte Stellantis, Peugeots moderbolag, in sig med en 8-procentig andel i Vulcan Energy nyligen.

I Tyskland äger Vulcan Energy Europas största utvinningsprojekt. I Rhendalen planerar bolaget att utvinna mineralen från det litiumrika geotermiska vattnet.

Nyligen tillkännagav också franska Imerys planer på att utvinna litium i en underjordisk gruva i Frankrike. Om projektet blir verklighet blir det den första gruvan i Frankrike på flera decennier. För att underlätta för miljötillstånd satsar Imerys på att minimera miljöpåverkan, bland annat genom att bygga gruvan som just en underjordsgruva samt genom återanvända allt vatten som förbrukas i ett slutet kretslopp.

Enligt nyhetskanalen RFI finns totalt ett tiotal litiumutvinningsprojekt i olika utvecklingsstadier i Europa.

– Om alla dessa projekt genomförs kan de täcka 20-30 procent av den europeiska efterfrågan, säger direktören för European Raw Materials Alliance till RFI.

Idag är Europa helt beroende av andra länder för sin litiumförsörjning och enligt EU-kommissionen väntas litiumbehoven öka 18 gånger fram till 2030. Av dessa behov väntas bara bara en liten del kunna täckas genom återvinning.