Kina ska slå ner på spekulation i järnmalmspriser

Foto: Lars Lentz/Wikimedia Commons

Kinas nationella utvecklings- och reformkommissionen meddelade nyligen att de är mycket oroade över järnmalmprisets stora fluktuationer, och kommer att öka ansträngningarna för att reglera priserna och eliminera ”illvillig” spekulation i metallen. Det uppger Reuters.

"Med tanke på att grunderna för järnmalmsmarknadens utbud och efterfrågan är generellt stabila, är de snabba prisökningarna uppenbarligen spekulativa", skriver den nationella utvecklings- och reformkommissionen.

Myndigheten tillägger att man resolut kommer att slå ner på olagliga aktiviteter som prismätning (”price gouging”) och spekulation för att säkerställa en smidig drift av marknaden.

Järnmalmspriserna steg på fredagen uppmuntrad av Kinas senaste åtgärder för att stödja sin fastighetsmarknad.