Dags att nominera 40 yrkesskickliga kvinnor över 40 inom gruv- och stålindustrierna

Bild: Jernkontoret

För andra året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

Listan 40 över 40 instiftades 2022 för att uppmärksamma och synliggöra 40 kvinnor inom gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält.

För exceptionellt framstående prestationer utses även en kvinna till Årets Fe (Fe som i benämningen för grundämnet järn i det periodiska systemet). Vinnaren presenteras i Stockholm den 8 mars.

Bakgrunden till utmärkelsen och listan är att kvinnor inom gruv- och stålbranscherna alltjämt endast utgör 20 procent av alla medarbetare. Jernkontoret framhåller att för att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktiv för alla talanger och potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov. Samtidigt, när det kommer till att synliggöra kvinnor, hamnar fokus ofta på unga branschtalanger.

”Mot bakgrund av detta vill vi, som nätverk, bransch – och arbetsgivarorganisationer, verka för en mer jämställd industri och samtidigt betona vikten av kunskap som kommer ur erfarenhet”, skriver Jernkontoret.  

Vem som helst kan nominera, men de finns vissa kriterier för vem som kan nomineras. Följande ska uppfyllas:

  • Kvinna
  • 40 år eller äldre
  • Branschanknytning till gruva, järn och stål
  • En förebild och inspiratör som exempelvis har presterat extra bra inom sin yrkeskategori eller som har gjort skillnad genom att ha förbättrat och vidareutvecklat sitt fält eller exempelvis skapat ett bra klimat i sitt arbetslag.
  • Vill vara med på listan
  • Kan ha blivit nominerad tidigare år också
  • Nomineringen ska vara inskickad senast den 5 februari.