Zimbabwe förbjuder export av litium

Foto: Wikimedia Commons

Litiumpriset har exploderat de senaste åren, vilket lockat många hantverksmässiga mineralletare att pröva lyckan med ålderdomliga utvinningsmetoder. I Zimbabwe i södra Afrika, där kontinentens första litiumgruva ligger, har det lett till att landets president lovat att han kommer att ta i med hårdhandskarna mot de ”horder” av arbetare som slagit läger i övergivna litiumfyndigheter för att utvinna och sälja litium illegalt.

Konkret har regeringen beslutat att förbjuda export av all obearbetad litium. Det blir då omöjligt för gruvarbetarna att sälja råvaran vidare eftersom de inte har tillgång till de kemiska processer som krävs för att producera koncentrerat litium, ett av de första stegen vid tillverkningen av litiumjonbatterier.

Beslutet kommer vid en tidpunkt då Zimbabwe förbereder att ta i flera nya litiumgruvor i landet. Förbudet gör att Zimbabwe följer andra litiumrika länders exempel, som Bolivia och Mexiko, där man också velat maximera statens vinning på denna oväntade källa till rikedom. Den vita metallens viktiga betydelse för bilindustrin kan göra Zimbabwe till förstahandsvalet av leverantör av metallen till en framtida produktionskedja av batterier till elbilar i Sydafrika. En språngbräda till rikedom för det fattiga landet.

Den största utmaningen för afrikanska länder med litiumtillgångar, som Zimbabwe, Ghana, Mali, Nigeria, Elfenbenskusten och Namibia, är bearbetningen. Efter den första raffineringen tar i allmänhet Kina över förädlingskedjan. Enligt tidningen Le Monde, produceras 80 procent av all litiumkarbonat och -hydroxid där, oavsett varifrån råvaran kommer.