Sandvik tecknar gruvutrustningsorder i Kanada värd 135 miljoner

Foto: Sandvik

Sandvik meddelar att de har erhållit en gruvutrustningsorder från det kanadensiska gruvbolaget New Gold. Ordern, värderad till 135 miljoner kronor.

Ordern omfattar fyra batterielektriska lastare, som kommer att användas vid New Afton, en underjordsgruva för guld och koppar i British Columbia.

Enligt Sandvik är New Afton-gruvan en föregångare i att använda BEV:s  (batterielektriska fordon) efter att ha testat en LH518B-lastare från Sandvik i sin verksamhet under mer än två år. Testerna ska ha hjälpt New Afton att förbättra cykeltider och samtidigt reducera värme, bullernivåer och växthusgasutsläpp.

− Jag är mycket nöjd med att New Gold har valt att expandera sin flotta med batterielektrisk utrustning från Sandvik vid New Afton, efter att ha påvisat utrustningens produktivitets-, säkerhets- och hållbarhetsfördelar under en testperiod. Det här ett bevis på styrkan i våra lösningar, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.