EU uppmanar europeiska banker att öka finansieringen av kritiska mineraler

Foto: EU

EU-kommissionären Thierry Breton uppmanade nyligen europeiska finansiärer att öka sin finansiering till leverantörer av mineraler som behövs för energiomställningen. Det uppger Reuters.

EU ska i mars presentera ny lagstiftning om kritiska råvaror för att säkra EU:s tillgång till kritiska råvaror, däribland litium, kobolt, nickel, mangan och grafit.

Breton lyfte fram två viktiga frågor. Den första är EU:s överdrivna beroende av länder som Kina för leverans av material som magnesium som används i elektronik, bilar och maskiner bland annat. Den andra frågan rörde den förväntade "kolossala" efterfrågeökningen på sådana metaller.

EU:s beroende av metallimport har förstärkts när energiintensiva industrier flaggat för att de kan komma flytta produktionen från Europa på grund av skyhöga energikostnader efter Rysslands invasion av Ukraina.

Ryssland har historiskt sett varit en stor leverantör av aluminium, nickel, koppar, kobolt och palladium till Europa.

–Jag vill att ni investerar i verksamhet i den kritiska råvaruvärdekedjan, sa Breton vid ett rundabordssamtal med europeiska storbanker som Société Générale, Deutsche Bank och Santander Group, enligt Reuters.

– Ibland ställs man inför utmaningar: här i Europa på grund av lokal opposition, långa förfaranden eller brist på ekonomiska argument; eller i resten av världen, där man kan anklagas för att stödja projekt med låga miljömässiga och sociala standarder, tillade han.

EU när förhoppningar om att även involvera Ukraina i dess batterisektor, sa Breton vidare.

– Vi kan naturligtvis inte bara investera i Europa. Det är därför vi har etablerat strategiska partnerskap om kritiska råvaror med Kanada, Ukraina, Namibia och Kazakstan.