Stålproduktionen i EU minskade med drygt 16 procent

Foto: World Steel Association

Världsproduktionen av råstål i de 64 länder som rapporterar till World Steel Association landade på 140,7 miljoner ton i december 2022, en minskning med 10,8  jämfört med december 2021.

I World Steels senaste statistik listas också de 40 största stålproducerande länderna. Sverige hamnar på 33:e plats, strax efter Argentina men före Sydafrika. Av den listan framgår tydligt vilken helt dominerande ställning Kina har som stålproducent. Under hela 2022 producerade Kina 1013 miljoner ton råstål. På andra plats och långt bakom dem kommer Indien med 124,7 miljoner ton. Övriga världen ligger på två- och ensiffriga tal.

I samtliga regioner minskade stålproduktionen i december utom i Mellanöstern, där den låg still. I EU sjönk produktionen med 16,7 procent.