Swerim navet för nytt kunskapscentrum för korrosion

Swerims högtemperaturlabb.

Det behövs mer kunskap om korrosion hos metaller, kopplat till dagens och framtidens industri. Under minst tre år ska just denna kunskap byggas upp inom ramarna för Korrosionsforum, en gemensam långsiktig satsning från industrin och metallforskningsinstitutet Swerim.

I framtidens stålframställning krävs lagring av vätgas. Och då gäller det att materialet i tanken som gasen förvaras i inte blir sprött av väte. Att kunna förutsäga hur väte påverkar metaller är ett av de forskningsområden som projektet Korrosionsforum ska greppa.

Korrsionsforum startade efter diskussioner med Swerims ägarbolag. Det var tydligt att det finns ett behov av mer forskning om hur metaller reagerar i dagens och framtidens industriella miljöer. Nya provmetoder kommer att användas som tex synkrotron/neutron anläggningar eller lokala elektrokemiska mätningar. Projektledare för den treåriga gemensamma satsningen mellan industrin och Swerim är Nuria Fuertes, chef i gruppen metalliska material i aggressiva miljöer hos Swerim.

bild
Nuria Fuertes, chef i gruppen metalliska material i aggressiva miljöer hos Swerim.

- Det här känns jättespännande! Det är ett utmanande projekt där komplexa tekniker ska användas för att studera hur metaller beter sig i olika miljöer och hur detta är kopplat till mikrostrukturen, till exempel i vätskor, gas eller hög temperaturmiljö. Och det är förstås motiverande att kunskapen är så efterfrågad av industrin.

Nuria Fuertes ansvarar för helheten men har kollegor som tar ansvar för de specifika forskningsprojekt som ska drivas inom ramen för Korrosionsforum. 

- Vi har delat in arbetet i fyra så kallade Work Packages. Kärnan handlar om att bygga upp ett nätverk för kunskap om korrosion, där vi sprider våra egna forskningsresultat men även omvärldsbevakar. De övriga tre blocken rör specifik forskning med olika inriktning, där bland annat vätgas, korrosionsprocesser i våt miljö och hög temperaturoxidering är i fokus.

Ovako, Outokumpu, Sandvik SMT och SSAB är med i Korrosionsforum, men projektledaren Nuria Fuertes betonar att det finns utrymme för fler företag att komma med.  

- Målet är att vi hela tiden ska jobba för att hitta konstruktiva lösningar på korrosionsproblem som finns i dagens och framtidens industri.

bild

Kontaktpersoner

Nuria Fuertes, projektledare och koordinaror för Korrosionsforum (WP1).
Sara Munktell, ansvarig för WP2, våtkorrosionsprocesser.
Andrea Olivas är ansvarig för WP3, oxidation vid höga temepraturer
Birhan Sefer är ansvarig för WP4, metaller i kontakt med väte
Konstantin Simonov är ansvarig för LSI.