Arctic Minerals genomför riktad nyemission

Foto: Shutterstock.com

Prospekteringsbolaget Arctic Minerals har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 5,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 0,55 SEK per aktie.  

Bolaget avser att använda likviden från emissionen till att stärka bolagets rörelsekapital.

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i norra och mellersta Finland. Koncernen har även mineralrättigheter i Norge.