Ännu har ingen ny bergmästare utsetts

Foto: Per Nilsson/Ateljé Grodan

Det har snart gått nio månader sedan Åsa Persson avgick som bergmästare vid Bergstaten - men ingen nyrekrytering är ännu påbörjad.

Det uppger Andia Gemsjö, pressekreterare hos energioch näringsminister Ebba Busch (KD) för Piteå-Tidningen.
– Regeringen har som mål att utse en ordinarie bergmästare snarast möjligt. I dagsläget har ansökningsprocessen ännu inte påbörjats, säger hon till tidningen.

Anledningen till att Åsa Persson avgick från sin tjänst med omedelbar verkan förra året uppges vara oenighet med oenighet med SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén. SGU (Sveriges geologiska undersökning) är ansvarig för Bergstaten.

När Åsa Persson slutade utsågs Helena Kjellson till tillförordnad chef för Bergstaten. Det är regeringen och ytterst Ebba Busch som är ansvarig for att utse en ny bergmästare.

Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.