Förstudie pekar på goda ekonomiska utsikter för Hautalampigruvan

Foto: Eurobattery Minerals AB

Gruv- och prospekteringsbolaget Eurobattery Minerals AB slutfört preliminär lönsamhetsstudie för Hautalampiprojektet i Finland. Studien visar att med ett konservativt metallpris och en total investering på 65.1 miljoner euro (utan oförutsägbara kostnader) är återbetalningstiden 4,6 år.

Den totala metallproduktionen under de förväntade 12 åren av gruvdrift uppskattas till 11400 ton nickel och 2 900 ton kobolt i nickel- och koboltkoncentratet och 9 600 ton koppar i kopparkoncentratet.

Förstudien är baserad på en underjordisk gruvdrift med en total produktion av 4,6 miljoner ton (Mt) malmreserver med halterna Ni 0,3 %, Co 0,08 % och Cu 0,24 %.

– Jag är glad över resultatet från preliminär lönsamhetsstudie som bekräftar de starka ekonomiska utsikterna för vår finska gruva för batterimineraler. Med studien på plats, samt miljökonsekvensbeskrivningen som vi planerar att lämna in inom kort likväl som ansökan om miljötillstånd, kommer vi nu att intensifiera våra samtal med flera potentiella offtake-partners. Dessutom kommer vi att påbörja optimeringen av projektet och se hur vi kan sänka investeringskostnaderna och öka projektets lönsamhet ytterligare, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals, i ett pressmeddelande.

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM).