Rio Tinto börjar publicera platsspecifik vattendata  

Foto: Rio Tinto

Gruvjätten Rio Tinto har börjat publicera detaljerad information om ytvattenanvändning i företagets verksamhet i kartform på sin webbplats. Gruvbolaget säger sig vara först bland större gruvbolag att släppa vattenspecifik data allmänt tillgängliga.

Kartan visar tillåtna ytvattenvolymer och avrinning från genomsnittliga årliga nederbördsberäkningar för ett stort antal länder.  Historisk data fem år tillbaka i tiden kan användas för att göra jämförelser.

– Vatten är en viktig resurs, av kritisk betydelse för biologisk mångfald, människor och ekonomiskt välstånd. Det är också en resurs vi delar med samhällena och naturen kring vår verksamhet, så det är viktigt att vi noggrant hanterar vår användning, säger Rio Tintos vd Jakob Stausholm i ett pressmeddelande

– Denna interaktiva databas innebär en ny nivå av transparens, tillade han.