Stabil produktion från svenska gruvor trots en skakig omvärld

Bild: Carolina Liljenstolpe/SGU

Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. Det framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

– Trots en skakig omvärld är läget i den svenska gruvnäringen fortfarande stabilt, berättar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU, i ett pressmeddelande.

Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades som bekant av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Rysslands invasion av Ukraina påfrestade de globala leveranskedjorna och utlöste en energikris. Inflationstakten tog fart i världsekonomin och centralbankerna försökte dämpa utvecklingen genom upprepade räntehöjningar.

Några siffror från Bergverksstatistik 2022:

  • Malmproduktionen i Sverige under 2022 var 87,2 miljoner ton.
  • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
  • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen för år 2022 uppgick till 7 773 personer.
  • Antalet kvinnor verksamma inom gruvnäringen fortsätter att öka, totalt fanns det 1 993 kvinnor bland de anställda vid gruvbolagen under 2022 vilket motsvarar 26 procent.
  • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 525 miljoner kronor, en ökning med 26 procent jämfört med år 2021.
  • Antalet undersökningstillstånd ökade till 649 under 2022, jämfört med 587 i slutet av 2021.
  • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2022 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under året.