H2 Green Steel tecknar samarbetsavtal med Luleå hamn

Luleå Hamns vd Anders Dahl och Jenny Marin, logistikansvarig på H2 Green Steel.

H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet innebär att stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport av de insatsvaror och produkter som ska gå till och från det nya stålverket i Boden.

Det gäller inte minst exporten av grönt stål, som ska produceras och gå till världsmarknaden med planerad produktionsstart slutet på 2025 och upptrappning av volymer under 2026.Det skriver H2GS i ett pressmeddelande.

– Ett stort och viktigt steg för båda parter, men inte minst för den gröna omställning som just nu sker med full kraft i norra Sverige, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

– Avtalet är en milstolpe. Det säkrar vårt samarbete med en ny kund som kan stå för betydande godsvolymer om bara några år. Det ger oss också en pusselbit som vi behöver för att kunna planera utbyggnaden av en hamn som måste öka sin godskapacitet med flera hundra procent till 2030, för att kunna möta behovet hos flertalet viktiga industrikunder med enorma satsningar på tillväxt och grön omställning, säger Luleå Hamns vd Anders Dahl.

För H2 Green Steel, som beräknar kunna starta produktionen av grönt stål i Boden i slutet på 2025, gör avtalet det möjligt att gå vidare och planera för en logistik- och transportlösning med godsflöde via Luleå Hamn.

– Det nya samarbetsavtalet med Luleå Hamn är en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas med vårt gröna stålverk i Boden. Vi har gått i armkrok med Luleå kommun och Luleå Hamn sedan vår lansering och tack vare gott samarbete och en gemensam målbild har vi nu en tydligare plan för nästa steg. Vi har stor förståelse för Luleå Hamns utmaningar med såväl ytor som finansiering och är tacksamma för att vi nu kan fokusera på konkreta lösningar som möter upp vår snabba tidsplan, säger Jenny Marin, logistikansvarig på H2 Green Steel.