Koboltpriset i fritt fall

Foto: Wikimedia Commons

Den nyss så eftertraktade metallen kobolt är nu iskall. Koboltpriset har sjunkit från 80 000 dollar per ton våren 2022 och handlas för 34 500 dollar på LME-börsen i London idag.

Förklaringen är enkel: marknaden är överhettad, med ett utbud som vida överstiger efterfrågan, enligt experter. Från underutbud råder nu överskott på koboltmarknaden.

Förra året producerades denna biprodukt vid utvinning av koppar och nickel för fullt – utbudet ökade då med 20 procent, enligt tidningen Le Monde. En annan delförklaring till koboltprisets kräftgång är att kundernas aptit minskat på grund av en inbromsning av hela elektronikindustrin, där många av slutkunderna av kobolt finns.