Grafen och kisel kan ge effektivare batterier

Via en skalbar ugnsteknik skapas kiselnanopartiklar på grafen i litiumjonbatterier. Där kan ett genombrott för framtidens nya superbatterier ha skett, visar ny svensk forskning. Det skriver det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen.

– Vi ser ett genombrott för en ny metod att tillverka ett grafenkiselbaserat anodmaterial för litiumjonbatterier. Jag tror vi kan ha en demonstrerad produkt framme inom tre år, säger Manisha Phadatare, forskare på Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Resultaten visar att grafen i sig leder till förbättrade elektriska egenskaper på grund av dess ledningsförmåga och ytarea, enligt SIO Grafen. Här fungerar grafen bäst som additiv vilket är gynnsamt för skalbarhet av tekniken och grafenets tjocklek kan därför låtas variera från enlagers till multilagers för bättre kostnad och funktion. Här har även tillverkningen av nanopartikelkislet, som är del av kompositen, optimerats och förenklats.

– Vi ser bra prestanda hittills. Nu sker uppskalningstester av tekniken, säger Manisha Phadatare.

SIO Grafen är ett av sjutton strategiska innovationsprogram och drivs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.